Ara
  • Kemal GAMSIZ

E-öğrenimde Katılımcının Etkileşimi

Bu makalemizde ise uzaktan eğitim denilince aklımıza gelen en temel soruların yanıtlarını bulacağız.


  • Hedef Kitlenin Belirlenmesi

Bir eğitimin içeriğini oluşturmadan önce hedef kitlenin genel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Yetişkinler için düzenlenecek eğitim ortamları yetişkinlerle ilgili birtakım özellikleri göz önünde bulundurarak hazırlanmalıdır. Bu da yetişkin eğitimi ile ilgili eğitim etkinliklerinin planlanmasında her şeyden önce bu etkinliklerde hedef grubu oluşturan yetişkinin kim olduğu ve yetişkin özelliklerinin neler olduğunun bilinmesini gerekli kılmaktadır. Genel anlamıyla “yetişkin” fiziksel ve zihinsel olgunluğa ulaşmış kişi demektir .“Tıp Dilinde Yeni Cep Sözlüğü”nde yetişkin terimi, ergenlik çağından yaşlılığa kadar olan devre (18-65) olarak tanımlanmaktadır. Yetişkin denildiği zaman, bireyin fiziksel ve psikolojik olarak olgunlaşmış olduğu varsayılmaktadır. Toplumsal açıdan bakıldığında yetişkin; işi ve mesleği olan, eş, anne, baba gibi rollerde olabile