top of page
1.Prodüksiyon nedir?

01 Prodüksiyon Nedir?

ingilizce “Production” kelimesinden Türkçeye aktarılmış prodüksiyon kelimesi, kökeninde “product=ürün” kavramını barındırır. Kelimenin direkt çevirisi bakımından incelendiğinde “prodüksiyon= üretim” demektir. Lakin sektörel açıdan biz “prodüksiyon” kelimesini “yapım” anlamında kullanmaktayız. Bir sanat eseri ya da bir sanat üretimi düşünüldüğünde “prodüksiyon” bu eserin yapılması, tamamlanması için uğraşan ekibi- sorumlu kişiyi tanımlamaktadır.

1.a Süreçleri Nelerdir?
son-min.gif
1.b Dikkat Edilecek Hususlar

Çekim Öncesi Aşaması :

Çekim için yapılacak tüm planlamalar bu safhaya dahildir. Projenin bel kemiğini oluşturan senaryo kısmı da bu safhanın içerisinde yer alır.Bu safhada öncelikli olarak gerektiğinde sahnelenecek olan metinlerin düzenlenmesi ve son haline getirilmesi ,içeriklerin farklı dillere çevrilmesi gibi süreçler kararlaştırılır ve sonlandırılır.

Çekim Aşaması :

Önceden hazırlanmış olan çekim planına ve senaryoya göre ekipmanlar hazırlanır, çekimler gerçekleştirilir istenilen kayıtlar elde edilir. Ardından sürecin son aşamasına geçilir

Kurgu Aşaması :

Kurgu aşaması, proje tesliminden önceki son aşamadır. Öncelikle mevcut senaryoya göre görüntüler seçilir, alınan ses kayıtları yada seçilen müziklerle birlikte bir düzen oluşturacak şekilde görüntüler kurgulanır ve teslim edilir.

Teslim Öncesi Son Revize Aşaması :

Teslim tarihinden itibaren 5 iş günü boyunca çalışma açığa alınır ve bir defaya mahsus olmak üzere son revizeler için talep beklenir ,talep olması halinde revizeler tamamlanarak çalışma sonlandırılır.

Revizeler Neden 1 Defaya Mahsus Olarak Yapılır ? :

Revize işlemi sürecinde aşağıda belirtilen tabloda olduğu gibi metin, metinlere uygun sahneler, sahnelere göre ses entegrasyonu ve bunların tamamına göre ses efektlerinin eklenmesi ile tamamlanmaktadır.Talep edilen her revizede tüm katmanların tekrar düzenlenmesi gerekmektedir, bu nedenle revize talepleri bir defaya mahsus olarak tek seferde işleme alınır ve tamamlanır.

Comp 1-min.gif
1.c Revize Süreçleri

Prodüksiyon Süreçlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Çekim aşamasına geçildiğinde ve çekimlerden sonra metin değişikliği, sahne eklenmesi vb. temel düzeydeki talepler olması halinde tekrar tekliflendirme yapılması gerekmektedir. Bu nedenle ekibimizce iş başlangıcı öncesinde projenin onayı ve metinlerin doğruluğu teyidi sonrası çekimlere başlanmaktayız.

bottom of page