Prodüksiyon Nedir?

ingilizce “Production” kelimesinden Türkçeye aktarılmış prodüksiyon kelimesi, kökeninde “product=ürün” kavramını barındırır. Kelimenin direkt çevirisi bakımından incelendiğinde “prodüksiyon= üretim” demektir. Lakin sektörel açıdan biz “prodüksiyon” kelimesini “yapım” anlamında kullanmaktayız. Bir sanat eseri ya da bir sanat üretimi düşünüldüğünde “prodüksiyon” bu eserin yapılması, tamamlanması için uğraşan ekibi- sorumlu kişiyi tanımlamaktadır.

 
  • Çekim Öncesi Aşaması :

Çekim için yapılacak tüm planlamalar bu safhaya dahildir. Projenin bel kemiğini oluşturan senaryo kısmı da bu safhanın içerisinde yer alır.Bu safhada öncelikli olarak gerektiğinde sahnelenecek olan metinlerin düzenlenmesi ve son haline getirilmesi ,içeriklerin farklı dillere çevrilmesi gibi süreçler kararlaştırılır ve sonlandırılır.

  • Çekim Aşaması :

Önceden hazırlanmış olan çekim planına ve senaryoya göre ekipmanlar hazırlanır, çekimler gerçekleştirilir istenilen kayıtlar elde edilir. Ardından sürecin son aşamasına geçilir

  • Kurgu Aşaması :

Kurgu aşaması, proje tesliminden önceki son aşamadır. Öncelikle mevcut senaryoya göre görüntüler seçilir, alınan ses kayıtları yada seçilen müziklerle birlikte bir düzen oluşturacak şekilde görüntüler kurgulanır ve teslim edilir.

  • Teslim Öncesi Son Revize Aşaması :

Teslim tarihinden itibaren 5 iş günü boyunca çalışma açığa alınır ve son revizeler için talep olması halinde revizeler tamamlanarak çalışma sonlandırılır.

 

Prodüksiyon Süreçlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Çekim aşamasına geçildikten sonra talep edilecek  metin değişikliği , sahne eklenmesi gibi temel düzeydeki talepler emek ve zaman bakımından süreci uzatmaktadır ,

etkilisunum.com © 2017

Dante Teknoloji Kuruluşudur.Tüm hakları saklıdır.